Makrografia

Jest to rodzaj fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony. Dawniej kiedy fotografia typu makro zaczynała się kształtować panowały rygorystyczne zasady co do których fotograf musiał się stosować. Najważniejszym kryterium decydującym o tym, czy mamy do czynienia

z makrofotografią, była zawsze skala odwzorowania.  Za zdjęcie makro uznawało się fotografię, która pokazywała dany obiekt

w skali 1 : 1 lub większej.

Dziś za zdjęcia makro uznaje się po prostu duże zbliżenia niewielkich przedmiotów wykonane z małych odległości – bez większych wymagań pod kątem skali odwzorowania. Warto jednak pamiętać o oryginalnym znaczeniu tego terminu, które wiązało się

ze znacznie większymi wymaganiami technicznymi niż te, którym dziś muszą sprostać adepci fotografii.

 


Ciekawostka!

Wiecie jak powstał skrót Makro?

Słówko Makro pochodzi od okrzyku towarzyszącego oglądaniu pierwszego zdjęcia tego typu:  

"Matko, Ależ Kolosalne Rybie Oko!"


Comments: 0